KONTO Agentura s.r.o.

 • společnost založena v roce 1992 - 30 let zkušeností v oboru účetnictví, daní a personalistiky

 • poskytujeme komplexní servis v oblasti účetní, daňové a mzdové problematiky fyzickým a právnickým osobám

 • profesionální, individuální a loajální přístup je pro nás samozřejmostí

 • spolehlivost, diskrétnost, ochrana firemních i osobních dat klienta

 • možnost zastoupení při kontrolách, zajištění elektronického podání přiznání a přehledů státním institucím

 • pravidelné vzdělávání a sledování novinek v daňové oblasti

 • spolupráce s daňovým poradcem

 • účetní software MRP - K/S, DUEL, ABRA Gen

Daňová evidence

Při vedení daňové evidence na základě příkazní smlouvy zpracujeme z Vašich účetních dokladů v souladu s platnými předpisy kompletní účetní agendu jejímiž výstupy jsou:

 • Peněžní deník - chronologický zápis účetních případů

 • Pokladní kniha - zápisy všech příjmů a výdajů v hotovosti

 • Kniha závazků a pohledávek - přehled o úhradách přijatých a vydaných faktur

 • Evidence DPH - seznam daňových dokladů, sestavení daňového přiznání a kontrolního hlášení za příslušné zdaňovací období

 • Evidence majetku - sestavení odpisových plánů, výpočet ročních daňových odpisů uplatnitelných v nákladech

 • Roční účetní uzávěrka - provedení ročních uzávěrkových operací a sestavení příloh dle platné metodiky Ministerstva financí

 • Daňové přiznání - sestavení návrhu přiznání k dani z příjmu fyzických osob a vyplnění formulářů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny

Účetnictví

Při vedení účetnictví na základě příkazní smlouvy zpracujeme z Vašich účetních dokladů v souladu s platnými předpisy kompletní účetní agendu jejímiž výstupy jsou:

 • Účetní deník - chronologický zápis účetních případů

 • Hlavní účetní kniha - zápisy všech účetních případů na příslušné analytické účty

 • Saldokonto odběratelů a dodavatelů - přehled o úhradách přijatých a vydaných faktur

 • Evidence DPH - seznam daňových dokladů, sestavení daňového přiznání a kontrolního hlášení za příslušné zdaňovací období

 • Evidence majetku - sestavení odpisových plánů, výpočet účetních a daňových odpisů

 • Roční účetní uzávěrka - sestavení ročních účetních výkazů a příloh dle platné metodiky Ministerstva financí

 • Daňové přiznání - sestavení návrhu přiznání k dani z příjmu včetně příloh

Zpracování mezd

Kompletní mzdovou agendu zpracováváme pro naše klienty na základě příkazní smlouvy. Při změnách daňových zákonů, předpisů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení je programové vybavení pro tuto agendu průběžně aktualizováno. Výsledky zpracování předáváme našim klientům ve formě následujících sestav:

 • Výplatní lístek - výplatní lísky jednotlivých pracovníků

 • Podpisové listiny - podpisové listiny přebíraných výplat v hotovosti

 • Výčetka platidel - sestava výčetek platidel pro jednotlivé pracovníky

 • Daň z příjmu - sestava odváděných záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti všech pracovníků

 • Sociální pojištění - sestava odvodů soc. pojištění

 • Zdravotní pojištění - sestava odvodů zdravotního pojištění dle jednotlivých pojišťoven

 • Nemocenské dávky - výpočet nemocenských dávek a sestava dle jednotlivých pracovníků

 • Spoření - přehled o spořených částkách a tisk příkazů pro peněžní převody

 • Mzdové listy - přehledy o vyplacených mzdách

 • Závěrečné zúčtování daně z příjmu - výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní rok jednotlivých pracovníku a výpočet přeplatků zaplacených záloh

 • Příkazy k úhradě - tisk příkazů k úhradě na odvody daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, bezhotovostní převody mezd

KONTO Agentura s.r.o.

Komenského náměstí 1021/3

568 02 Svitavy

tel.: 461 540 815

Dagmar Janků: 736 765 707

Lenka Dobešová: 604 555 870

e-mail: info@konto.cz

IČ: 45539774

DIČ: CZ45539774

ID datové schránky: qcngetr

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové v oddíle C, 1901

Bankovní spojení:

CZK: 4016247591/0100

IBAN: CZ06 6210 6701 0022 0066 8984

BIC: BREXCZPPXXX